Què proposem?

Treballem amb escoles i professors d’Educació Secundaria que ha participat gratuïtament en un dels 5 pilots especialment dissenyats per introduir la Ciència Ciutadana a les escoles tot i adaptant-se a l’ordenació curricular vigent.

Els professors i alumnes participants formen part d’un projecte de recerca científica real, estaran directament en contacte amb els investigadors implicats durant tot el pilot i participaran activament en la investigació científica. Els resultats i conclusions científiques es poden materialitzar com a propostes argumentades per la millora de la qualitat de vida a l’entorn de l’escola.

Els participants empren eines de participació ciutadana, a través de pàgines web o aplicacions mòbils, ja en funcionament i degudament testejades, i tenen accés a material didàctic i informatiu en format de vídeos, guies, blogs, etc.

Els professors participen a sessions formatives sobre Ciència Ciutadana, i aporten la seva experiència. La primera edició va tenir una jornada final durant la primavera de 2016.

Col·laborem amb professors i alumnes per avaluar l’efectivitat de la Ciència Ciutadana en l’àmbit educatiu. El procés d’avaluació està dissenyat i supervisat per Eduscopi, per la investigadora Núria Ferran de la Universitat Oberta de Catalunya i per l’investigador principal d’aquest projecte RecerCaixa, conformant un equip especialista en l’àmbit de l’avaluació de continguts educatius.