Calendari del pilot

Fase 1: Difusió i inscripcions pel professorat. 15/10/2015 fins 05/11/2015. Per inscripcions aquí.

Fase 2: Comunicació al professorat dels centres seleccionats en funció dels criteris establerts; sessió de presentació i co-disseny de les activitats. 05/11/2015 fins 15/11/2015

Fase 3: Realització dels pilots a les escoles. 15/11/2015 fins 30/01/2016

Fase 4: Recollida dels resultats científics i de l’avaluació. Tractament de dades i elaboració de conclusions sobre els pilots. 1/02/2016 fins 28/02/2016

Fase 5: Presentació de resultats a professors i alumnes participants, així com als agents interessats durant una jornada a Barcelona. Març o Abril 2016.