Bee-Path

Què és?

Bee-Path és una eina que permet estudiar la mobilitat humana, registrant-la a través d’una aplicació per a dispositius mòbils. Bee-Path es porta a terme amb la participació directa, voluntària i conscient dels ciutadans. Manté una comunicació directa amb els usuaris i fa accessible els resultats de la investigació. A més ofereix en obert els codis i les dades dels experiments per a qui vulgui fer ús dels recursos generats.

Proposta d’activitat

Es proposa recopilar dades sobre els camins que segueixen els alumnes per arribar a l’escola gràcies a l’App. Aquestes dades es visualitzen sobre un mapa i s’analitzaran quins son els camins més utilitzats, els poc utilitzats i reflexionar col·lectivament sobre aquestes eleccions tenint en compte diversos aspectes. Aquesta informació ajudarà a determinar rutes comunes (camins escolars) i segures, optimitzar els desplaçaments i, fins i tot, identificar millores concretes en la mobilitat o sobre l’espai públic que es poden proposar a ajuntaments o districtes (aturar el trànsit en determinats carrers durant un període concret de temps, per exemple).

Desenvolupament de l’activitat [Aquesta planificació es orientativa i pot ser modificada segons les necessitats i interessos del professorat i dels alumnes, i el treball comú de preparació de l’activitat.]

# Sessió 1. Preparació. Preparació de la recollida de dades, amb la presència d’un científic del projecte. Es farà una sessió participativa sobre les problemàtiques associades a la mobilitat humana, sobre la propietat de les dades recollides, sobre els mètodes de recollida i les eines obertes que es faran servir per recollir i analitzar les dades. Les dades es recullen pels propis alumnes durant un període mínim d’una setmana durant els seus trajectes diaris.

# Sessió 2. Descàrrega i visualització de dades. Les dades de mobilitat es descarregaran en ordinadors de la escola i es treballarà en visualitzar-les en eines de mapeig obertes (CartoDB i OpenStreetMap).

# Sessió 3. Anàlisi i interpretació de les dades. Les dades individuals es fan servir per fer càlculs sobre el moviment d’aquelles persones: velocitats mitjanes del conjunt del recorregut, en diferents trams, la tortuositat del moviment, etc. Amb les dades conjuntes de diferents individus, es buscarà identificar patrons de mobilitat per conèixer els “camins escolars”.

#Sessió 4. Conclusions i debat. Elaboració d’un nou recurs amb llicència lliure Creative Commons (informe per les administracions, recull de fotos de l’activitat, projecte audiovisual, entrada en un blog, etc.) sobre l’activitat. Debat i discussió col·lectiva sobre els punts positius o a millorar del projecte Bee-Path.

Què proporcionem?

Punts del Currículum tractats

  • Punts dels blocs 1 i 2 de Física i Química de 2n i 3r d’ESO
  • Punts transversals
  • Punts dels blocs 1, 3, 4 i 5 de Matemàtiques orientades a l’ensenyament acadèmic i aplicat de 3r i 4t d’ESO.

Altres activitats (opcionals)

  • Gimcana: Es pot muntar una gimcana i enregistrar els moviments dels participants per la ciutat i analitzar els seus moviments identificant els camins majoritaris, els camins que tothom evita, etc.
  • També es poden analitzar les estratègies de cerca d’objectes de forma col·lectiva o individual.
  • Integració amb els altres projectes: Durant les activitats realitzades en altres projectes, com per exemple Atrapa El Tigre i Flora urbana i Al·lèrgies, es pot activar l’App Bee-path per tal d’analitzar les rutes seguides, zones no estudiades, etc.

Requisits per part de l’escola

  • Estar situada en un entorn urbà (Barcelona o Àrea Metropolitana)
  • Disposar de telèfon mòbils i dels permisos dels pares per utilitzar-los. Serviran per descarregar l’App i registrar les dades (es recomana un mínim de 15-20 mòbils per grup participant)
  • Disposar del material necessari per la anàlisis de dades: ordinadors connectats a i internet