Impacte dels pilots

Es presenten els principals resultats de l’estudi sobre l’impacte de la ciència ciutadana a les escoles.

Informe complet. Impacte de la introducció de la Ciència Ciutadana a les Escoles dins el projecte Ciència Ciutadana: Educació i Recerca del programa Recercaixa

Resum de l’informe. Impacte de la introducció de la Ciència Ciutadana a les Escoles dins el projecte Ciència Ciutadana: Educació i Recerca del programa Recercaixa

Les dades analitzades han estat obtingudes en tres moments diferents del desenvolupament dels pilots i a través de diferents estratègies:

  1. Qüestionari previ als pilots. Alumnes, professors i investigadors han respost preguntes especialment vinculades a la percepció de la ciència, de la ciència ciutadana i sobre les expectatives dels pilots.
  2. Quadern de laboratori i Quadern de Suport a l’aprenentatge. Alumnes i professorat han respost un breu qüestionari relacionat a una de les activitats associades a cada pilot. Es buscava així obtenir mesures diverses de seguiment, en moments diferents, dins la pròpia dinàmica dels pilots.
  3. Qüestionari posterior als pilots. Alumnes, professors i investigadors han respost preguntes especialment vinculades a la percepció de la ciència, de la ciència ciutadana, a l’avaluació de l’experiència.

S’han dividit els resultats en un conjunt de seccions que busquen posar l’accent en diversos aspectes de l’estudi.

Els pilots també han aplicat un model de rúbriques inspirat en la LOMCE i les directives del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per donar suport i mostrar evidències de l’aprenentatge i les competències adquirides a través dels pilots.