Observadors del Mar


Què és?

La plataforma Observadors del Mar és un punt de trobada entre ciutadans i científics per investigar junts l’estat actual del mar. Recollim observacions i experiència directa dels ciutadans sobre els canvis de biodiversitat, la invasió d’espècies exòtiques, els efectes de l’escalfament global i la contaminació, al mar. Compartim els resultats tot mantenint una comunicació constant amb la societat.

Proposta d’activitat

L’activitat es centra en l’avaluació de la contaminació pels plàstics del litoral, mitjançant el projecte Plàstic 0, que forma part de les xarxes internacionals Marine Sciences for Society i CEARC (Cultures Environnments Arctique Représentations Climat). A la platja, els alumnes geo-localitzaran la presència de residus plàstics. Les dades es compartiran amb els científics d’Observadors del Mar i es compararan amb les dades ja existents del lloc (si existeixen), o amb dades d’altres platges d’arreu del món.

Desenvolupament de l’activitat [Aquesta planificació és orientativa i pot ser modificada segons les necessitats i interessos del professorat i dels alumnes, i el treball comú de preparació de l’activitat.]

# Sessió 1. Preparació. Presentació del projecte Plàstic 0 i de la importància de la presa de consciencia de l’estat de la platja. S’explica el rol dels plàstics com a contaminants i també transportadors d’organismes marins, entre els qual hi ha espècies invasores. Tot amb la presència d’un científic del projecte.

# Sessió 2. Treball de camp. El registre de les dades es farà a la platja, segons dues modalitats:

  • Individualment (amb una càmera fotogràfica –pot ser d’un mòbil o una càmera senzilla i un dispositiu per a agafar coordenades GPS per classe).
  • Per grups, en zones delimitades. Aquestes zones es poden delimitar amb ajuda de pals i cordes, per exemple, i es pot aprofitar per treballar també les mesures i la geometria.

# Sessió 3. Recopilació i anàlisis de les dades. Un cop a la classe, es centralitzarà la pujada de les dades a la base de dades del projecte des d’un sol usuari o grup. S’analitzen les dades i es categoritzen per tipus material i dimensions.

# Sessió 4. Conclusions i debat. Elaboració d’un nou recurs amb llicència lliure Creative Commons (informe per les administracions, recull de fotos de l’activitat, projecte audiovisual, entrada en un blog, etc.) sobre l’activitat. Debat i discussió col·lectiva sobre els punts positius o a millorar del projecte Plàstic 0.

Què proporcionem?

Punts del Currículum tractats

  • Punts dels blocs 2, 3 i 7 de Biologia i Geologia de 1r i 3r d’ESO.
  • Punts del bloc 3 de Biologia i Geologia de 4t d’ESO. Punts dels blocs 2 i 4 de Ciències Aplicades a l’activitat professional.

Altres activitats (opcionals)

  • Seguiment: Amb l’activitat principal s’obté una imatge de l’estat de la platja en un moment determinat. Es pot repetir periòdicament (mensualment, per exemple), per aprofundir en l’anàlisi de l’estat de la platja i, si escau, en trobar les causes d’aquest estat.
  • Crustacis i meduses: El projecte Observadors del Mar engloba diferents projectes, a banda de Plàstic 0. Si es tenen en compte les edats dels participants i les característiques dels projectes, els més adients serien:

Requisits per part de l’escola

  • Poder accedir al mar a peu des de l’escola.
  • Disposar de dispositius amb GPS i dels permisos dels pares per utilitzar-los. Serviran per registrar les dades geo-localitzades (es recomana un mínim de un telèfon per 3 o 4 alumnes)
  • Disposar del material necessari per l’activitat a l’aula: ordinadors connectats a internet.