Què és la ciència ciutadana?

La Ciència Ciutadana és una pràctica en plena efervescència que implica la participació del públic en les activitats pròpies d’una investigació científica. Els ciutadans contribueixen activament a la recerca ja sigui amb esforç intel·lectual, coneixement, eines o recursos. Els participants proporcionen dades i dispositius experimentals als investigadors, plantegen noves preguntes i creen col·lectivament una nova cultura científica.