Què és la Ciència Ciutadana?

La Ciència Ciutadana és una pràctica en plena efervescència que implica la participació del públic en les activitats pròpies d’una investigació científica.

Els ciutadans contribueixen activament a la recerca ja sigui amb esforç intel·lectual, coneixement, eines o recursos. Els participants proporcionen dades i dispositius experimentals als investigadors, plantegen noves preguntes i creen col·lectivament una nova cultura científica.

En l’àmbit educatiu, amb el projecte Ciència Ciutadana: Recerca i Educació, proposem la pràctica de la Ciència Ciutadana com a mecanisme innovador en l’aprenentatge de la ciència, la tecnologia i la matemàtica i com una oportunitat única d’introduir a l’alumnat la ciència com una activitat social i viva.

L’alumnat podrà participar activament, construint el seu propi coneixement, contribuint a generar coneixement nou i desenvolupant les seves competències mitjançant la participació en projectes de recerca científica real.